Overzicht FedOS begeleidt lidafdelingen

FedOS biedt haar lidafdelingen talrijke kadervormingen rond diverse thema's op maat aan.
Wet op het vrijwilligerswerk
Leiddraad voor lidafdelingen om zich in regel te stellen met de wet op het vrijwilligerswerk
Werkmap vrijwilligersbeleid
Deze werkmap wil de lidafdelingen van FedOS inspireren om blijvend aandacht te besteden aan de inzet van haar talrijke vrijwilligers.