Overzicht FedOS verzekeringen voor lidafdelingen

Combiverzekering Clubs
FedOS raadt aan om zowel de vrijwilligers als alle leden te verzekeren inzake Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen.
Verzekering Omnium Dienstverplaatsingen Vrijwilligers
Een omniumverzekering voor de wagens van de bestuursleden en vrijwilligers van FedOS die hun wagen gebruiken in functie en in opdracht van de club.
Verzekering Burgelijke aansprakelijkheid Clubs
Sinds de wet op de vrijwilliger is elke club verplicht de vrijwilligers te verzekeren tegen Burgerlijke Aansprakelijkheid.