Zoek een activiteit

FedOS Nationaal

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

De sluis van Maasbracht vrijdag 23 februari

« Terug naar het overzicht

Maar de staat van de rivierbeddingen is slecht en de dijken zijn zwak. Dat leidt tot rampzalige overstromingen. De grote hoeveelheid schade vraagt om een nationale aanpak. Onder leiding van koning Willem I (1815 tot 1840) kent Rijkswaterstaat begin 19e eeuw een grote bloei. De koning-koopman draagt de Nederlandse handel en nijverheid een warm hart toe en op zijn initiatief graaft Rijkswaterstaat bijna 500 km aan nieuwe kanalen. Daarnaast investeert de koning in nieuwe droogmakerijen en het verbeteren van bestaande waterwegen. De strijd tegen het water is nog niet gestreden. Dat blijkt uit de overstromingen van de grote rivieren in 1993 en 1995 en nieuwe inzichten in klimaatverandering. De sluis van Maasbracht heeft een bediencentrale. Van hieruit begeleidt Rijkswaterstaat de scheepvaart op de Maas vanaf de Belgische grens (de stop van Ternaaien) tot aan Venlo. We brengen een exclusief bezoek aan dit wonderlijk sluizencomplex. Tijdens dit exclusieve bezoek aan de bediencentrale krijgt u aan de hand van een korte presentatie informatie over het werk Rijkswaterstaat en de bediencentrale. U krijgt te zien hoe vanuit deze centrale bruggen en sluizen worden bediend. Maar ook hoe meldingen over vervuiling van het Maaswater en hoge waterstanden worden verwerkt. Als het weer het toelaat kunnen we vanaf het dakterras van het uitzicht genieten. De rondleider geeft bij het sluizencomplex toelichting over het schutten van schepen. We sluiten af met een kop koffie en vlaai.

Er kunnen maximaal 30 personen aan deelnemen; opgave van deelname is verplicht en moet vóór 1 februari geschieden in verband met het reserveren van de rondleider(s). De rondleiding duurt 2 uren, start om 14 uur. Vertrek C.C. Maaseik om 13.30 u. 

Praktisch: Geen vervoer? U kunt meerijden!

Vertrek vrijdag 23 februari 13.30 uur aan het Cultureel Centrum van Maaseik. 

Diegenen die rechtstreeks gaan dienen uiterlijk om 14 uur aanwezig te zijn bij het sluizencomplex: Oude Maasweg 7-11, 6051 LV Maasbracht

50énM prijs: € 7,50 inbegrepen koffie en vlaai 

De vereniging is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongelukken, lichamelijke en/of materiële schade. Inschrijven zo spoedig mogelijk. 

Bel: Yvonne 089-56.40.86 of 0472-69.17.15 of Simone 089-56.42.02 of 0498-40.95.75 of Elvire 0476-31.16.44 of mail 50enm@hotmail.com

 

 

Inschrijven voor deze activiteit