Zoek een activiteit

FedOS Nationaal

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Erfenisrecht donderdag 15 maart

« Terug naar het overzicht

Successierechten!  Daar hebben of komen we allemaal mee te maken.  Maar het is zo ingewikkeld en de wetten hieromtrent veranderen zo snel.  Kunnen wij dit nog allemaal volgen? Hoeveel successierechten zullen je erfgenamen moeten betalen? Het bedrag aan successierechten dat betaald moet worden hangt af van verschillende factoren: 

• het gewest waar gewoond werd op het ogenblik dat iemand sterft: het bedrag aan successierechten zal dus verschillen naargelang men in het Vlaamse, het Brusselse of het Waalse Gewest woont. Als de persoon in de loop van de laatste vijf jaar voor het overlijden is verhuisd, dan is het gewest waar  het langst werd gewoond doorslaggevend;

• het geërfde bedrag: net als de personenbelasting, zijn successierechten progressief. ‘Progressief‘ betekent dat het tarief stijgt naarmate de erfenis groter wordt. Hoe meer een erfgenaam erft, hoe sneller hij in een hogere schijf valt en hoe hoger de successierechten zullen zijn die hij moet betalen.

• de verwantschap tussen de erflater en de erfgenamen: kinderen, kleinkinderen, ouders én partners betalen de laagste tarieven. Zijn er in een testament erfgenamen aangeduid die geen familie zijn, dan betalen die de hoogste successierechten: ze kunnen oplopen tot 80%!

Wilt u meer weten over het erfenisrecht en de successierechten, kom dan zeker naar deze interessante info namiddag. 

Praktisch: Aanvang 14.00 uur -  Kasteel Wurfeld -Kapelweg 60 - 3680 Maaseik

50énM prijs: € 7,50 inbegrepen koffie en vlaai

De vereniging is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongelukken, lichamelijke en/of materiële schade. Inschrijven zo spoedig mogelijk.

Bel: Yvonne 089-56.40.86 of 0472-69.17.15 of Simone 089-56.42.02 of 0498-40.95.75 of Elvire 0476-31.16.44 of mail 50enm@hotmail.com

 

 

Inschrijven voor deze activiteit