Zoek een activiteit

FedOS Nationaal

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS-trefdag Lokale Ouderenparticipatie

« Terug naar het overzicht

Op maandag 3 september 2018 nodigt FedOS de bestuursleden van haar afdelingen uit die op één of andere manier betrokken zijn bij het lokaal ouderenbeleid. Met deze trefdag wil FedOS het belang van de participatie van ouderen aan het lokaal (ouderen)beleid onder de aandacht brengen.

Participatie van ouderen aan het lokale beleid kan zich binnen verschillende domeinen situeren. Het gaat verder dan de lokale ouderenadviesraad. Op deze trefdag maakt u kennis met andere boeiende lokale participatievormen. In samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad organiseren wij in de namiddag de vorming ‘Sleutel aan het beleid’. Deze vorming biedt leden van lokale initiatieven handvaten aan om een onderbouwd advies op te stellen.

 

Programma

10u30              Onthaal met koffie

11u00              De Wakkere Burger: ‘Participatie van de toekomst’

12u00              Ouderenbeleidsparticipatie binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

12u30              Broodjeslunch

13u30              Vorming: ‘Sleutel aan het beleid’ deel 1

14u45              Koffie met versnaperingen

15u15              Vorming: ‘Sleutel aan het beleid’ deel 2

16u30              Einde

 

Praktisch

Dit programma wordt aan de prijs van 10 euro per persoon aangeboden (inbegrepen: koffie, sprekers & begeleiders, broodjeslunch met wijn, koffie en gebak). Deze trefdag gaat door op het Zaterdagplein 6 in 1000 Brussel.

Inschrijven kunt u doen per mail info@fedos.be of per post Zaterdagplein 6, 1000 Brussel en dit tot en met vrijdag 17 augustus 2018.

 

Inschrijven voor deze activiteit