Zoek een activiteit

FedOS Nationaal

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Studienamiddag NOOD breekt WET wordt een constructieve dialoog

« Terug naar het overzicht

Minister De Block licht haar beslissing en beleid toe

Minister De Block geeft aan dat ,wanneer die 22,5 miljoen euro zou verdeeld worden over de hele Belgische bevolking, dit gelijk staat met minder dan 1 consultatie per persoon bij een psycholoog per jaar. 

De minister maakt daardoor de keuze om de doelgroep te beperken tot volwassenen van 18 tot en met 64 jaar. Het aanbod voor 65-plussers is vandaag jammer genoeg onvoldoende uitgebouwd, aldus het kabinet. Terugbetaling voor deze groep is even noodzakelijk, maar eerst moeten de verschillende actoren (sector geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, deelstaten en federale overheid) een inhaalbeweging maken om in voldoende aanbod voor 65-plussers te voorzien. 

 

De adviseurs gaan dieper in op de beleidsbeslissingen

Na minister De Block nam haar adviseur geestelijke gezondheidszorg, Harmen Lecok, het woord. Hij ging meer in detail over de gemaakte beleidskeuzes. Hij deed dit deels samen met Dhr. Bert Plessers, adviseur gezondheidszorg van Vlaams minister Vandeurzen. Deze laatst genoemde maakte van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat er op het Vlaams niveau duidelijke accenten worden gelegd op preventie en het doorbreken van het stigma over ouderen. Uit onderzoek blijkt dat het stigmatiseren van de oudere bevolking een probleem is bij leken maar misschien nog groter bij de professionelen. Daar liggen dus zeker nog verschillende uitdagingen voor de komende periode. 

 

Na de uiteenzetting van beide heren kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen. Er klonken verschillende kritische signalen vanuit de zaal.  

 

‘De maatregel kan toch niet anders dan als een vorm van discriminatie ervaren worden.’ 

‘Is de maatregel niet in strijd met Artikel 107, de hervorming in de sector van de geestelijke gezondheidszorg?’ 

 

Maar evengoed reikten organisaties hun hand uit naar de beleidsmakers om hun praktijkervaringen te delen. 

 

De studie die de bal aan het rollen bracht

Na de pauze kreeg de medewerker van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg het woord. We kregen een toelichting over de onderzoeksvragen en gebruikte methode rond de studie 'Hoe de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg verbeteren?' Dit grootschalig onderzoek leverde 11 aanbevelingen op. U kunt deze aanbevelingen en tevens de ganse presentatie bekijken aan de rechterkant van deze pagina.

 

Een blik op de praktijk door dokter An Haekens

Dokter An Haekens, ouderenpsychiater bij de Alexianen Zorggroep uit Tienen nam ons mee doorheen haar jarenlange ervaring in het werken met ouderen. Opnieuw werd duidelijk dat alcoholmisbruik een grote invloed heeft op de geestelijke gezondheid tout court, en zeker bij de ouder wordende bevolking. Daarnaast worden in de hulpverlening klachten die te linken zijn aan depressie of dementie niet altijd serieus genomen bij ouderen.  Men gaat de symptomen te snel toeschrijven aan ‘de leeftijd’ en geen verdere stappen ondernemen. Het is zelfs voor professionals niet evident om depressieve klachten en symptomen van dementie van elkaar te onderscheiden omdat er verschillende symptomen aan beide aandoeningen zijn toe te schrijven. Verder is het bij de klachtenbeschrijving van de patiënten vaak niet even duidelijk wat er exact bedoeld wordt. 

 

NOOD breekt WET werd zo een boeiende studienamiddag waarin de geestelijke gezondheidszorg uit verschillende invalshoeken benaderd werd. We zijn blij dat we een boeiende mix aan bestuursleden uit onze afdelingen en professionelen uit de sector mochten verwelkomen. Uiteraard volgen wij de gemaakte beloftes en beleidsontwikkelingen de komende jaren verder op de voet op.