Zoek een activiteit

FedOS Nationaal

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Voordracht Crisiscentrum en B-alert

« Terug naar het overzicht

“Het Crisiscentrum” 

Wat is het en wat doet het?

Wij citeren hierbij Yves Stevens die de voordracht  zal verzorgen:  

Het crisiscentrum is de waakhond van ons land die 24/7 paraat staat om gepast te reageren indien er zich een noodsituatie voordoet. In geval van crisis trachten wij de situatie zo optimaal mogelijk in kaart te brengen - letterlijk en figuurlijk - door zoveel mogelijk informatie te verzamelen.  Om daarna, in samenwerking met de lokale overheden, politie, brandweer, of één van de vele andere partners, optimaal te reageren op deze crisissituatie. Tevens zorgt het crisiscentrum dagelijks voor de coördinatie van de veiligheid van grootschalige evenementen   ( zoals grote manifestaties, internationale politieke bijeenkomsten enz,).

Wil je over dit en nog veel meer geïnformeerd worden?  
Kom dan zeker naar deze uiteenzetting. 

Voor meer info zie bijgevoegd document.