Zoek een activiteit

FedOS Nationaal

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Wandelen dinsdag 20 maart: Bergerven

« Terug naar het overzicht

Bergerven ligt aan de rand van het Kempens Plateau in een historische meander van de Maas. Door grindontginning tussen 1973 en 1992 ontstonden er verschillende wateren, samen goed voor ruim 50 ha open water. Tussen 2007 en 2010 werd natuurgebied Bergerven ingericht. Door dit natuurinrichtingsproject werd de natuurwaarde van het gebied nog verhoogd. Zo werd ruimte gemaakt voor boomrijke natte en droge heidevelden, heischrale graslanden en (brem)struwelen. Opvallende planten zijn nu al rode dopheide en drijvende waterweegbree. Langs het noordelijke deel van de grootste plas werden landtongen en ondiepe zones gecreëerd. Een ideaal biotoop voor amfibieën. Dat Bergerven het goed doet wat vogels betreft, blijkt uit de uitgebreide inventarisatielijst (met o.a. stellopers, grondeleenden en duikeenden). Zelf kan je naar vogels turen vanuit de vogelkijkhut. En de extraatjes zoals de oeverzwaluwenwand en een kunstnest voor de visarend zullen die rijkdom alleen maar ten goede komen. De openheid van natuurgebied Bergerven probeert de Stichting Limburgs Landschap te verzekeren door extensieve begrazing met Galloway runderen en Konikpaarden, maai- en hakhoutbeheer. Conservator de heer Jean Dreessen neemt ons mee voor een zeer interessante wandeling dwars door dit wonderlijk natuurgebied.

Praktisch: Geen vervoer? U kunt meerijden!

Bent u met eigen vervoer en of u komt niet uit de richting van Maaseik, zorg dan dat u dinsdag 20 maart 

uiterlijk 14.00 uur ter plaatse bent. 

Adres: parking Kapel van de Weerstand, Brugstraat, Rotem.

Deelnemers uit Maaseik: vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het Cultureel Centrum van Maaseik.

De kosten zijn € 5 per persoon met inbegrip van koffie en vlaai

Over te maken op rekening 50énM: BE53 7350 2872 8253 De vereniging is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongelukken, lichamelijke en/of materiële schade. Bel: Yvonne 089-56.40.86 of Simone 089-56.42.02 of Elvire 0476-31.16.44 of mail naar 50enm@hotmail.com

 

 

Inschrijven voor deze activiteit