Zoek een clubFederatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Luisterend Oog vzw

Wie zijn we

Een aantal afgestudeerden van de opleiding graduaat doventolk van het CVO - Mechelen hebben de handen in elkaar geslagen en in 2003 de gebaren-toneelgroep het “Luisterend Oog” opgericht.

Het Luisterend Oog wil een lans breken voor de Gebarentaal in de wereld van de podiumkunsten.

Maar al te vaak staan doven en slechthorenden laatst in de rij als het over podiumkunsten gaat : toneel, popconcerten, musicals, kleinkunstoptredens, cabaret, klassieke concerten, ... veel doven en slechthorenden voelen zich helemaal niet betrokken, laat staan aangesproken.

Waarom niet ? Deze wereld is volgens hen uitsluitend voor horenden daar het gesproken woord hét communicatiemiddel is bij uitstek, het behoort volgens hen tot de horende cultuur. Het gesproken woord schrikt hen zodanig af dat ze zich afsluiten voor de werkelijke inhoud van podiumkunsten; het gaat immers niet over “woorden” maar over “gevoelens”. Op het podium worden gevoelens vertolkt met als instrument woorden. Maar deze gevoelens kunnen net zo goed in gebaren worden omgezet als in woorden want een zanger zingt immers mét en over gevoelens, een acteur debiteert zijn tekst niet maar wordt zijn rol door zich in te leven in de gevoelens van zijn personage, ... niet het gebruikte instrument is hier de essentie maar wel “het gevoel”. Gevoelens zijn immers van alle culturen, ook van de specifieke dovencultuur.

Het Luisterend Oog wil doven en slechthorenden de hand reiken en hen doen voelen wat podiumkunsten eigenlijk zijn en dat zij er evenveel van kunnen genieten als horenden. Bovendien willen wij de horenden ook confronteren met de schoonheid en gevoelens van de Gebarentaal want de doelstelling van ‘t Luisterend Oog is niet integratie maar wel INCLUSIE. We willen geen aparte voorstellingen voor doven en slechthorenden maar voorstellingen waar IEDEREEN van kan genieten en de aanwezigheid van ieders cultuur een aanvulling is, een VERRIJKING.

Het Luisterend Oog is gestart met een concreet project. Aan de hand van een gebaren-musical willen wij enerzijds doven en slechthorenden aanspreken en hen laten kennismaken met de boeiende en fascinerende wereld van de podiumkunsten. En anderzijds horenden introduceren in de onbekende wereld van gebaren.

Via gebaren en vele visuele effecten willen wij het publiek beroeren, willen wij hen gevoelens laten ervaren. We willen aan doven en slechthorenden de boodschap brengen dat muziek niet de taal van het woord is maar de taal van het gevoel. Aan de horenden willen wij de intensheid van de emoties in de Vlaamse Gebarentaal ontsluieren.

De eerste gebaren-musical “Samen uit, samen thuis” was een zelf geschreven musical op basis van bekende Nederlandstalige en internationale ( dus anderstalige ) songs. Behalve de vier vaste acteurs worden er ook gastacteurs bij betrokken; zowel horenden als doven en slechthorenden. Ook de logistieke uitbouw van het project steunt zowel op horenden, slechthorenden als doven, dit alles om zo inclusief mogelijk te werken. Deze gebaren-musical ging op 26 & 27 juni 2004 in première in de stadschouwburg van Mechelen. Het werd een groot succes !!

In 2005 volgde “Een nieuwe dag, een nieuw begin”, in 2007 “Circle of life”, in 2010"Love Parade" en in april 2012 ging de vijfde productie "Het Spiegelpaleis" in première. Dit jaar staat 'Queen in sign' op het programma.

 

Lidmaatschap

Geen lidmaatschap mogelijk.

 

Contact

Dhr. Blauwbloeme Rudy
Brusselsesteenweg 183b103, 2800 Mechelen, BELGIE
Tel.: 015/42 32 51
E-mail: rudyblauwbloeme@fedos.be