Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Heeft een FV een rechtspersoonlijkheid?

Neen. Een FV heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat alle bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dit risico kan weliswaar verzekerd worden.