Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat betekent “burgerlijke aansprakelijkheid” voor verenigingen?

"Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden."

Concreet als vereniging/club betekent dit schade veroorzaakt aan derden en voortvloeiend uit de door de afdelingen georganiseerde activiteiten of waaraan zij hun medewerking verlenen of er zonder meer aan deelnemen.