Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat met men doen bij een ongeval?

Bij een ongeval moet u de volgende stappen zetten:

1.   Overgaan tot vaststelling door de federale politie (PV).

2.   Een onafhankelijke getuigenverklaring op nemen wanneer de politieautoriteiten weigeren een vaststelling te doen.

3.   Een Europees aanrijdingsformulier invullen (= het standaard aanrijdingsformulier).

4.   FedOS inlichten zodat deze onmiddellijk Ethias in kennis kan stellen van het ongeval. Indien de betrokken wagen ook privé omnium verzekerd is, dient ook deze verzekering worden aangesproken.

5.   FedOS een verklaring bezorgen dat het ongeval gebeurd is in het kader van een vrijwilligersactiviteit voor FedOS en/of een lidafdeling van FedOS.

Een zelf opgestelde verklaring moet de volgende inhoud hebben:

1.   Naam en contactgegevens vrijwilliger + nummerplaat wagen en polisnummer privé omniumverzekering.

2.   Datum en omschrijving opdracht.

3.   Omschrijving ongeval en schade.

4.   Nummer PV of contactgegevens getuigen.

5.   Adres Ethias erkende garage waar de wagen hersteld zal worden.

6.   Verplicht te vermelden op de verklaring: “Als verzekerde heb ik geen persoonlijke waarborg omnium, brand, diefstal & glasbraak en ben ik volledig onderworpen aan het BTW- stelsel.” (indien u wel een privé omniumverzekering hebt, dient u alleen te melden dat u volledig onderworpen bent aan het BTW-stelsel).

7.   Handtekening van de voorzitter van de afdeling.