Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Hoe een eigen bankrekening openen?

Elke nieuwe feitelijke vereniging moet een bankrekening openen. Dit kan bij een financiële instelling naar keuze. Voor het openen van de rekening kan men steunen op de statuten van FedOS vzw. Er zijn minstens 2 volmachthebbers nodig.