Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Zijn er verschillende soorten clubs binnen FedOS?

Ja. FedOS onderscheidt binnen zijn werking 3 soorten seniorenverenigingen. Ieder type vereniging kent zijn eigen kenmerken en heeft een specifieke manier van werken.

            Vriendenclubs: vriendenclubs zijn afdelingen die een grote diversiteit aan activiteiten organiseren. De nadruk ligt bij deze verenigingen voornamelijk op het creëren en onderhouden van een vriendschapsband tussen de leden.

            Bedrijvenclubs: Dit type verenigingen bestaat vooral uit vriendenkringen van gepensioneerde collega’s. Deze verenigingen zijn in de meeste gevallen uitsluitend toegankelijk voor ex-collega’s en hun partners. Leden komen naar deze vereniging omwille van de band die ze met het bedrijf hadden en om de vriendschapsbanden met ex-collega’s te kunnen onderhouden. Ook deze afdelingen voorzien een grote waaier aan activiteiten met als doel de vriendschapsbanden te onderhouden.

            Themaclubs: Deze verenigingen ontstaan in de eerste plaats rond gedeelde interesses van de leden. Het gaat om senioren die op regelmatige basis samen genieten van één specifiek thema. Voorbeelden hiervan zijn wandelclubs, Kunstkamer-afdelingen, …