Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Hoe ziet de samenstelling van een clubbestuur eruit?

Het clubbestuur van een seniorenvereniging staat in voor het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. Om een efficiënte werking van het clubbestuur te bekomen, dient men de talrijke taken te verdelen over de verschillende bestuursleden. Een doorsnee vereniging beschikt minstens over een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Verschillende verenigingen hebben nog een ondervoorzitter of een ere-voorzitter. Naast deze functies is het ook interessant om enkele aanvullende bestuursleden te hebben. Dit om inbreng te krijgen tijdens vergaderingen of om taken uit te voeren in het belang van de vereniging.