Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wie doet wat in het clubbestuur?

Zowel bij de oprichting van een feitelijke vereniging als een vzw dient een seniorenvereniging geleid te worden door een clubbestuur. Iedere seniorenvereniging stelt zijn eigen bestuur samen. FedOS kan bij de afdeling begeleiden bij de samenstelling van het clubbestuur. FedOS steunt hierbij op haar vrijwilligersbeleid waarin ze stelt dat de selectie van bestuursleden dient te gebeuren op basis van de 3 T’s:

            Taakgericht: “Seniorenvrijwilligers een uitgebreid en onduidelijk takenpakket geven, is niet langer aan de orde. Duidelijke, specifieke en welomschreven taken zijn veel aantrekkelijker voor een vrijwilliger omdat ze overzichtelijk zijn en men goed kan inschatten hoeveel energie men erin moet steken.”

            Tijdgericht: “Seniorenvrijwilligers zijn drukbezette mensen die hun tijd zinvol en gespreid willen verdelen over verschillende activiteiten. Een opdracht voor een vrijwilliger op lange termijn is niet langer gegeerd. Kortlopende opdrachten met de mogelijkheid zich langere tijd te verbinden zijn een succesformule.”

            Talentgericht:  “Iedere senior heeft talenten. Een seniorvrijwilliger aanspreken op dingen die hij of zij graag doet en goed kan, maakt de bereidwilligheid tot engagement vaak groter. Daarnaast moeten vrijwilligers ook de kans krijgen om hun talenten verder uit te diepen of nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

Rekening houdend met deze 3 T’s kan ervoor gekozen worden om voor de nieuwe club niet onmiddellijk te spreken van een ‘bestuur’, maar van ‘medewerkers’ en ‘contactpersonen’.

Deze medewerkers en contactpersonen kiezen zelf hoeveel verantwoordelijkheid ze al dan niet willen opnemen binnen deze afdeling. Het genomen engagement kan dan op termijn uitgroeien tot een volwaardig bestuur.