Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Zijn er soorten leden?

Ja, dat kan. Men maakt al eens gewag van ere-leden (dit zijn leden die omwille van hun voorgeschiedenis in de club deze titel krijgen) en papieren (sympathiserende) leden (dit zijn leden die wel lidgeld betalen maar niet aan de activiteiten deelnemen).

Tegenwoordig maakt men ook het onderscheidt tussen betalende leden en niet-betalende leden. Betalende leden schrijven zich in voor het volledige programma van een club en betalen een jaarlidmaatschap; niet-betalende leden daarentegen betalen per keer dat ze deelnemen.