Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Hoe kunnen we als club lid worden van FedOS vzw?

Waarom een club lid wordt van de “Federatie Onafhankelijke Senioren”  (FedOS vzw) kan verschillende beweegredenen hebben. Sommige clubs kiezen bewust voor FedOS als onafhankelijke koepel binnen het sociaal-cultureel werk. Ze maken gebruik van ons gevarieerde activiteitenaanbod, onze coaching en begeleiding door de educatief medewerkers en/of ons jaarlijks vormingsaanbod bestaande uit vormingssessies en films. Andere clubs zijn lid van FedOS voor één specifiek item zoals ons verzekeringsaanbod of omwille van lokale subsidie- regels om bij een erkende koepel aan te sluiten.