Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat is vrijwilligerswerk?

Het vrijwilligerswerk dient verricht te worden ten behoeve van andere personen, een groep, een vereniging of de samenleving in zijn geheel. U bent vrijwilliger als u zicht inzet voor een vereniging, er geen geld mee verdient en u door niemand verplicht wordt dat te doen.

Elke club werkt met vrijwilligers. Men moet dan de basisregels volgen die de wet oplegt.