Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat verstaat men onder informatieplicht?

De vereniging moet kunnen aantonen dat elke vrijwilliger op de hoogte is/kan zijn van de verschillende elementen die tot de informatieplicht behoren. De vereniging kan deze plicht op verschillende manieren vervullen. Mogelijkheden zijn: het publiceren via een website, het ledenblad, een folder, een aanplakking in het lokaal,… Let wel: de vereniging moet kunnen bewijzen dat de vrijwilligers geïnformeerd werden!

Welke elementen moet je verplicht meedelen aan vrijwilligers?

  • De (onbaatzuchtige) doelstelling van de vereniging/club
  • Het juridisch statuut (bij feitelijke vereniging de identiteit van de verantwoordelijken/bestuur)
  • De afgesloten verzekering: verplichte + eventueel de extra verzekering (maatschappij en polisnummer)
  • De onkostenregeling
  • De geheimhoudingsplicht