Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat verstaat men onder verzekeringsplicht?

De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid is enkel verplicht voor de verenigingen die op gestructureerde wijze hun activiteiten uitoefenen. Dit zijn: vzw’s of publieke rechtspersonen, feitelijke verenigingen met personeel en feitelijke verenigingen die vallen onder een koepelvereniging.

Deze verenigingen zijn verplicht tot het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. Het afsluiten van zulke verzekering zorgt er voor dat de vrijwilliger niet burgerlijk aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade die hij berokkent aan derden bij het verrichten van vrijwilligerswerk ingericht door de vereniging (behalve in geval van bedrog, zware fout of een wederkerende lichte fout van de vrijwilliger).

Mogelijke bijkomende verzekeringen (niet verplicht) zijn lichamelijke schade en rechtsbijstand. Indien de vereniging dergelijke extra verzekering afsluit, dient zij dat te vermelden in het document waarmee de vereniging zijn informatieplicht vervult.

De wet voorkomt bovendien dat vrijwilligerswerk wordt uitgesloten van dekking van de familiale polis burgerlijke aansprakelijkheid. Vrijwilligers van een feitelijke vereniging zonder verzekering worden op die manier beschermd.