Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Welke regels betreffende de onkostenvergoeding dient men te respecteren?

Vrijwilligerswerk is meestal onbezoldigd. Maar indien u toch een onkostenvergoeding wil voorzien, zijn er zijn twee mogelijke systemen om vrijwilligers te vergoeden nl. het forfaitair systeem waarbij men met een vaste vergoeding werkt en het reële kosten systeem waarbij men de werkelijke kosten vergoedt.

Opgelet: het betreft steeds een onkostenvergoeding en zeker geen prestatievergoeding, noch een uurvergoeding.