Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Hoe werkt het forfaitair systeem?

Maximumbedrag per dag/jaar, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Huidige maxima: €33.36 per dag en €1334.55 per jaar (2017). De grensbedragen gelden per vrijwilliger, ook al zet hij/zij zich in voor verschillende verenigingen. Er zijn geen bewijsstukken nodig. De vrijwilliger dient dit niet aan te geven op zijn/haar belastingbrief.

Goede administratie en boekhouding zijn nodig, want er is fiscale inspectie mogelijk. De vereniging is verplicht een nominatieve lijst (register) bij te houden met de vermelding van de uitgekeerde sommen per vrijwilliger.

Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de vereniging indien een vrijwilliger de maxima overschrijdt. Het is daarom aan te raden de vrijwilliger een verklaring op eer te laten ondertekenen, waarin je de vrijwilliger op zijn/haar verantwoordelijkheden wijst om te controleren dat hij/zij de grensbedragen niet overschrijdt door zich ook bij een andere vereniging vrijwillig in te zetten.