Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Mag men de vergoedingssystemen combineren?

De twee kostenvergoedingssystemen (forfaitair en reëel) mogen niet gecombineerd worden, in hoofde van één vrijwilliger, per kalenderjaar, met uitzondering van: een beperkte terugbetaling van vervoerskosten, naast een forfaitaire kostenvergoeding. De extra vergoeding van verplaatsingskosten, zowel het gebruik van openbaar vervoer, de eigen wagen of fiets mag maximaal 2000x de kilometervergoeding (voor de auto) bedragen.

Voorbeeld

=>  50 ritten van 15 km h/t = 1.500 km à 0,25/km =  € 375

=>  50 trainingen forfaitair à 20/dag  =  € 1.000  (bv voor kleding, sportmateriaal, lunch, gsm, ...)

=>  totaal =  € 1.375, dat ligt boven het forfaitair max/jaar maar is wettig omwille van de toegelaten combinatie forfaitair en vervoerskosten.

De vervoerskosten moeten wel bewezen worden.

De vrijwilliger moet zelf waken over het niet mengen van beide systemen én de maxima die hij mag ontvangen, want een organisatie weet alleen wat zij vergoedt en niet wat de vrijwilliger eventueel elders ontvangt.