Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat met werklozen, zieken met een uitkering en leefloners?

De nieuwe wet bevat ook nieuwe bepalingen met betrekking tot vrijwilligerswerk van:

  • Werklozen/bruggepensioneerden moeten 14 dagen voor de aanvang van het vrijwilligerswerk aangifte doen bij de RVA via formulier C45B. (ze moeten wel niet meer wachten op goedkeuring van de RVA)
  • Mensen met een uitkering van het ziekenfonds moeten een akkoord hebben van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds.
  • Leefloners en bijstandsgerechtigden dienen hun dossierbeheerder van het OCMW op de hoogte te brengen van hun vrijwilligersactiviteiten