Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Hoe ziet de vrijwilligers er anno 2014 uit?

De doelgroep “senioren” is een steeds groter wordende groep met een evoluerend profiel  zowel qua leeftijd, levensstandaard  als ontwikkelingsniveau. Daar waar men vroeger kon terugvallen op voortzetting tradities (van vader op zoon, moeder op dochter) en langdurige inzet op vlak van vrijwilligerswerk, is de hedendaagse senior ongebonden en vrij. De keuzemogelijkheden zijn daarenboven ook nog eens sterk toegenomen. Waardoor de senioren meer keuzes dan tijd heeft.