Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Welke vrijwilligers mag wat doen en voor hoelang?

Seniorenvrijwilligers een uitgebreid en onduidelijk takenpakket geven is niet langer aan de orde. Duidelijke, specifieke en welomschreven taken zijn veel aantrekkelijker voor een vrijwilliger omdat ze overzichtelijk zijn en men goed kan inschatten hoeveel energie ze erin moeten steken.

Seniorenvrijwilligers zijn vaak drukbezette mensen die hun tijd zinvol en gespreid willen verdelen over verschillende activiteiten. Een opdracht voor een vrijwilliger op lange termijn is niet langer gegeerd. Kortlopende opdrachten met de mogelijkheid zich langere tijd te verbinden zijn een succesformule.

Iedere senior heeft talenten. Een seniorenvrijwilliger aanspreken op dingen die hij of zij graag doet en goed kan, maakt de bereidwilligheid tot engagement vaak groter. Daarnaast moeten vrijwilligers ook de kans krijgen om hun talenten verder uit te diepen of nieuwe uitdagingen aan te gaan.