Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Hoe waardeert men vrijwilligers?

Het waarderen van vrijwilligers is van fundamenteel belang. Vele zetten zich onbaatzuchtig in en vragen niets terug, doch af een toe een dankwoordje en een schouderklopje doen vaak wonderen.

FedOS vzw is voorstander om op een vaste wijze vrijwilligers te bedanken en te waarderen voor hun inzet. Dit kan op velerlei manieren zoals een jaarlijks etentje, een klein geschenk, een extra vermelding op een feest, enz. Het motto is: “Een gewaardeerde vrijwilliger is een enthousiaste vrijwilliger”.