Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Werkt FedOS vzw met vrijwilligers?

Ja. De FedOS vzw is een sociaal-culturele koepelvereniging die bestaat uit afdelingen voor senioren bestuurd door senioren. Seniorenvrijwilligers zijn voor FedOS van fundamenteel belang. Kenmerkend voor onze vereniging is namelijk dat alle clubactiviteiten in de plaatselijke afdelingen worden georganiseerd voor senioren en door seniorenvrijwilligers.

Binnen de afdelingen van FedOS zijn er sinds jaar en dag veel vrijwilligers actief. Hun aantal wisselt, de duur en de mate van hun inzet zijn vaak heel verschillend. Globaal gezien is de gemiddelde leeftijd van de FedOS-vrijwilliger eerder aan de hoge kant. Jongsenioren zijn niet langer geneigd om een langdurig engagement aan te gaan.

Desondanks zijn de senioren zelf de basis van onze werking, zeg maar het kloppend hart van FedOS. Senioren zijn op maatschappelijk vlak een specifieke doelgroep met eigen noden en behoeftes. De clubwerkingen van FedOS spelen hierop in door activiteiten te organiseren die de integratie en ontwikkeling van senioren bevorderen. Senioren maken immers deel uit van onze maatschappij en hebben recht op hun plaats. Dit staat tevens ingeschreven in de missie van onze vereniging.