Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Aan welk soort vrijwilligerswerk doet FedOS vzw?

Alle vrijwilligers binnen FedOS zijn senioren. De werking gebeurt voor en door senioren. De ingerichte activiteiten zijn erop gericht om de senioren volwaardig te laten participeren aan de samenleving. Ze ondersteunen het maatschappelijke leven door zelf initiatieven op en in te richten voor hun eigen doelgroep. Daarnaast zijn senioren vaak ook heel actief als vrijwilliger op velerlei domeinen. Leg het vrijwilligerswerk door senioren een week stil en onze maatschappij draait vierkant.

Het is dus de doelgroep zelf die instaat voor het vrijwilligerswerk waardoor we kunnen stellen dat FedOS een vereniging is waar “vrijwilligerswerk met doelgroepen” centraal staat.

Ter ondersteuning van de vele seniorenclubs van FedOS zijn er professionelen aangetrokken die de afdelingen begeleiden, stimuleren en coachen. Zij staan ten dienste van de afdelingen, hun leden en vrijwilligers. Tevens is één van hun belangrijkste taken om de netwerking tussen de verschillende afdelingen zowel op regionaal, provinciaal als nationaal vlak uit te werken.