Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Is er een vrijwilligersbeleid bij FedOS vzw?

Ja. Ons uitgangspunt is dat senioren voor FedOS een “Bijzondere Toegevoegde Waarde” zijn. Dankzij hun talenten en inzet is FedOS door de jaren heen open gebloeid tot een dynamische en eigentijdse vereniging voor en door senioren.

In deze werkmap vindt u 4 grote delen nl.:

  • Deel I        Vrijwilligersbeleid FedOS: hier wordt de basisvisie uitgelegd en verder                     uitgediept
  • Deel II       Werkboek vrijwilligersbeleid: dit is een handig en zeer praktisch                                          instrument om het vrijwilligerswerk in de eigen afdeling te evalueren en                              eventueel bij te sturen.
  • Deel III      FedOS informeert: handelt over de wet op het vrijwilligerswerk en de                           elders verworven competenties
  • Deel IV     Bijlagen: omvat interessante informatie en formulieren

Deze werkmap kan de nieuwe club inspireren en is een handig instrument is om ook in uw club het vrijwilligersbeleid te optimaliseren.