Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat is een algemene vergadering?

Dit is het hoogste gezagsorgaan in de vereniging. Elk lid van de Algemene Vergadering heeft stemrecht op de Algemene Vergadering. Indien een lid bij de oprichting betrokken was, dan kan deze ook als stichter of oprichter beschouwd worden. Het kan ook iemand zijn die na de oprichting van de vzw, door het in de statuten bepaald orgaan, is benoemd als lid van de Algemene Vergadering. De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw.