Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat is een raad van bestuur?

Dit is het uitvoerend orgaan, belast met de uitvoering van het beleid. De leden Raad van Bestuur worden verkozen en benoemd door de Algemene Vergadering. Hun aantal bestaat minimum uit 3 personen nl. een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het aantal is onbeperkt maar het moet natuurlijk werkbaar blijven.