Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Heeft een vzw rechtspersoonlijkheid?

Ja. Een vzw heeft inderdaad rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de vzw beschouwd wordt als een afzonderlijke entiteit met bepaalde rechten en verplichtingen. Zo kan een vzw o.a. verbintenissen aangaan en in rechte optreden, zonder dat de leden persoonlijk worden aangesproken. Dit vormt een scherm tussen het privé-vermogen van de leden en het vermogen van de vzw.