Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS beantwoordt uw vragen

Wat is een feitelijke vereniging?

Van zodra je met een aantal personen een club opricht om een gezamenlijk doel na te streven spreekt men van een feitelijke vereniging (FV). Je kan bijvoorbeeld met een aantal vrienden een voetbalploeg in het leven roepen of met een aantal gelijkgestemde zielen een club oprichten rond een gemeenschappelijke passie of hobby (wandelen & fietsen, reizen, duivenmelken, knutselen, wijnproeven,...). Een FV heeft evenwel geen juridische grond en kan dus ook geen verbintenissen aangaan, eigendommen bezitten of schenkingen aanvaarden. In dit geval zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. Zij kunnen ook elk afzonderlijk aansprakelijk gesteld worden voor de totale vereniging.