Wie zijn we

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Raad van Bestuur

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter

Prof. Dr. Baeyens

Ondervoorzitters

Mevr. Deschuyteneer 

Dhr. Hanskens

Secretaris

Dhr. Voortmans

Penningmeester

Dhr. Bellaert

 

BESTUURSLEDEN

Mevr. Goffin

Mevr. De Baene

Mevr. De Coster

Dhr. Vrydag

Dhr. De Corte

Dhr. Vanmontfort