Nieuwsarchief

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Nieuwsoverzicht 2017

29/11/2017  Mentor2Work
19/11/2017  John Reels in concert
24/08/2017  FedOS data voor 2018!
26/04/2017  Onderzoek Universiteit Gent omtrent Prostaatkankerscreening

Dit onderzoek is in kader van een masterproef voor de opleiding  'Management en beleid van de gezondheidszorg' aan de universiteit in Gent. Prostaatkanker is een veel voorkomende kanker bij mannen.  Desondanks is dit geen bevolkingsonderzoek zoals borst- of  darmkankerscreening. Mannen moeten zelf het initiatief nemen om zich  al dan niet te laten screenen. Dit uitgangspunt vormt de basis voor het onderzoek. Met de vragenlijst gaat de onderzoeker na of mannen tussen  50 en 75 jaar over voldoende kennis beschikken omtrent prostaatkankerscreening om een geïnformeerde beslissing te maken. Op  basis van deze conclusie kunnen we kijken of er meer sensibilisering  of ondersteuning nodig is.