Nieuwsarchief

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Nieuwsoverzicht 2017

29/11/2017  Mentor2Work
19/11/2017  John Reels in concert
24/08/2017  FedOS data voor 2018!
07/04/2017  Studie over het kiesgedrag van Nederlandstalig België

Een aantal studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) onderzoeken, in het kader van hun bachelorproef, het kiesgedrag van Nederlandstalig België. In deze studie onderzoeken zij verschillende factoren die mee bepalen op welke persoon iemand zal stemmen. Het zijn zeker niet alle factoren en ook niet de belangrijksten, maar wel diegenen waar er te weinig over is onderzocht. De studie zal zich uiteindelijk opsplitsen in drie verschillende bachelorproeven. Wie wenst deel te nemen aan dit onderzoek kan de enquête invullen die u via de link aan de rechterkant ziet. Het invullen van de enquête neemt slechts een zestal minuten in beslag.

Let wel op: de enquête is best te maken via google chrome, aangezien door een bug in het programma de lay-out in andere browsers of op smartphones wat van zich laat afweten.