Nieuwsarchief

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Nieuwsoverzicht 2019

30/10/2019  En de winnaars zijn...
23/04/2019  Brussel Bindt!
02/04/2019  Welkom Zoë
01/04/2019  Welkom Eric!
18/03/2019  Studente zoekt kandidaten voor wandel-interview

Het gaat steeds slechter met het mentaal welzijn van de Belgen. Dit toonden de resultaten van de nationale gezondheidsenquête. Opvallend lag het percentage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoger dan in Wallonië en Vlaanderen.

Globaal zien onderzoekers dat mentale aandoeningen een groeiend probleem vormen in moderne samenlevingen en zich frequenter uiten in grote steden. Veel verschillende factoren spelen een belangrijke rol in hoe de mens zich voelt en omgaat met moeilijke situaties.

Momenteel is er al veel onderzoek en bewijs voor de invloed van biologische factoren (aangeboren aanleg), socio-economische factoren (sociaal netwerk, inkomen) en fysieke factoren (fysieke gezondheid) op het mentaal welzijn. Echter is er minder geweten over de impact van onze woonomgeving. Daarom willen we in dit project meer aandacht geven aan de relatie tussen de woonomgeving en het mentaal welzijn van de Brusselaars.

We merken dat zowel vanuit de natuursector, de urbane ontwikkelingssector als de zorgsector interesse groeit voor deze interactie, maar de samenwerking nog heel beperkt is. Alvorens we deze sectoren samenbrengen aan tafel, willen we eerst meer inzicht krijgen in hoe de Brusselaars hun woonomgeving ervaren en gebruiken in relatie tot hun mentaal welzijn

Deze persoonlijke ervaringen zullen de basis vormen voor de gespreksvoering tussen de verschillende sectoren. Uit de ervaringen en gesprekken zullen we aanbevelingen en indien mogelijk concrete maatregelen opmaken voor de praktijk.

Hiervoor zijn we op zoek naar inwoners van Brussel die interesse hebben om ons rond te leiden in hun buurt en hun woonervaringen met ons te delen.

Praktische info:

Voor het volledige interview rekenen we max. 2 uur. Het interview bestaat uit drie delen: een korte introductie, een wandeling door de buurt en een korte nabespreking. Het interview wordt opgenomen met een audio recorder in overeenstemming met de deelnemer. Het gesprek wordt tijdens de analyse geanonimiseerd. Geen speciale vaardigheden zijn vereist om aan het project deel te nemen.

Interesse om deel te nemen? Of zit je nog met vragen?

Contacteer ons via mail:
laura.lauwers@uantwerpen.be