FedOS Nationaal

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Overzicht projecten

DIGIbeet
FedOS maakt senioren wegwijs in de digitale wereld door het aanbieden van lessen en informatie op maat.
OP nieuwe BENEN
Deze co-creatie is een duurzaam intergenerationeel project waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren door met elkaar in interactie te treden aan de hand van storytelling & storycatching.