FedOS vzw

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS bouwt bruggen tussen lidafdelingen

In de nieuwe beleidsperiode moedigen we de lidafdelingen en de provinciale geledingen aan om hun deuren open te stellen, open activiteiten te organiseren en samen te werken. Er moet een positieve sfeer gecreëerd worden waarin men zijn eigen clubgrenzen aftast, openzet en verruimt. Via het systeem van de communicerende vaten kunnen lidafdelingen en provincies hun eigen activiteiten aanvullen met wat anderen doen en vullen zij op hun beurt de activiteiten van de anderen aan. 

Promoten van open activiteiten via een meldpunt

Via de pagina 'open aanbod' kunnen onze senioren over het muurtje kijken en deelnemen aan activiteiten van andere lidafdelingen. 

Provinciale verbroederingsuitstappen

Ook in 2018 gaan onze zes provinciale geledingen zich met elkaar verbroederen. West-Vlaanderen inviteert Vlaams-Brabant, de Oost-Vlamingen reizen richting Antwerpen en Brussel nodigt de mensen uit Limburg uit.