FedOS vzw

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS bundelt krachten door samenwerking

FedOS zet de BENEN in

FedOS wil zijn steentje bijdragen om de armoede bij ouderen te bestrijden en bundelt zijn krachten met deze van Samen Tegen Armoede. Samen Tegen Armoede bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zetten ze jaarlijks een grootschalige informatiecampagne op, telkens vanuit een andere invalshoek. Ze steunen armoedeprojecten en trekken politici aan de mouw als de rechten van sociaal kwetsbare mensen op de helling komen te staan. Tevens geven ze vormingen aan organisaties en verenigingen waardoor hun werking toegankelijker wordt voor mensen in armoede. Ze ontwikkelen zowel educatief als bezinnend materiaal om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken in de klas, de sportgroep, de vereniging, de seniorenclub, enz..

Onder de slogan “FedOS bundelt krachten, SAMEN tegen ARMOEDE” wordt en een 3 jarig traject uitgezet in samenwerking met Samen Tegen Armoede. 

2017

In 2017 werden drie initiatieven genomen door onze lidafdelingen om geld in te zamelen voor Samen Tegen Armoede. Onze dames van Optimaal Ouder Worden verkochten kerstattributen op de jaarlijkse FedOS Kerstdrink. De vriendenking van de geïntegreerde politie Brugge speelde bingo en schonk uit de clubkas een mooi bedrag. De seniorenwerking Wachtebeke schoof hun benen onder tafel en vochten een bloedstollend duel uit tijdens de muziekquiz. Na de inspanning kwam de ontspanning en er werd nog lang gedanst!

2018

Een aantal lidafdelingen uit Limburg slaan in 2018 de handen in elkaar om activiteiten te organiseren en daarmee geld in te zamelen voor Lucia vzw. Deze organisatie ondersteunt jonge kinderen in gezinnen die het financieel moeilijk hebben.