FedOS vzw

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS geeft +50-ers een stem

FedOS belangenbehartiging

FedOS belangenbehartiging raast verder door de thema's die van belang zijn voor senioren. Prioriteit dit jaar worden natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. In elk tijdschrift van FedOS zal de belangenbehartiging de leden van FedOS informeren over thema's die zijn mee kunnen bepalen in oktober 2018.

Vlaamse Ouderenraad

Als lid van de Vlaamse Ouderenraad zetelt FedOS in tal van commissies en raden. 

Ondersteunen senioren in lokale seniorenraden

FedOS organiseerde op 13 november 2017 de tweede editie van de studiedag voor seniorenraden. Een 40-tal senioren kregen vorming van twee getrainde lesgevers, eveneens senioren. De focus lag op het maken en het geven van adviezen in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en zelfs het maken van een memorandum werd duidelijk uit de doeken gedaan. Afspraak dit jaar op 3 september voor de derde editie!

FedOS haalt de expertise van een seniorenconsulent in huis!

Tom Verhavert, al zes jaar aan het werk bij FedOS, haalde zijn diploma van seniorenconsulent. Vanaf 2018 is hij hét aanspreekpunt voor de belangenbehartiging van onze lidafdelingen én van de senioren. Tom is te bereiken via tomverhavert@fedos.be.