FedOS vzw

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS maakt +50-ers digitaal SMART

De tien digitale geboden van FedOS

Bovenal bemin het net,
van 's morgens vroeg tot in je bed.
Heilig steeds wat verse kleren,
facebook en twitter zult Gij eren.
Chat veel, geef je mening honderduit,
koop online en geef je geld maar uit.
Zoek een vriendschap en bestel je eten,
ook die smartphone mag je nooit vergeten.
Wees steeds kuis op www,
en begeer nooit een ander zijn PC.

Tabletcafé wordt Café Digital

In 2016 en 2017 vonden in Brussel acht tabletcafés plaats. Het aantal aanwezigen verdubbelde in twee jaar tijd en er komen nog steeds nieuwe mensen langs om hun kennis uit te breiden. Vanaf 2018 steken we het tabletcafé in een nieuw hoesje, namelijk Café Digital. 

  • Tijdens Café Digital worden er opdrachten gedaan in groep rond verschillende onderwerpen, op die manier zetten we in op het verruimen van de kennis en vaardigheen en kunnen de deelnemers samen met anderen hun wedervaren delen.
  • De deelnemers hebben ongetwijfeld ook vragen over hun tablet of smartphone die niet in de opdrachten voorkomen? Kleine zaken waar zij niet direct een antwoord op weten en waarbij ze niet meteen weten waar ze terecht kunnen. Tijdens Café Digital krijgt elke deelnemer max. 15 minuten de tijd om zijn/haar vragen te stellen aan een begeleider, los van de groep waar het rustig is om problemen aan te kaarten en oplossingen aan te reiken. Vergelijk het met een doktersbezoek waar je, na het wachten in de wachtzaal, tijd krijgt om je vragen te stellen.

Tablet lessen

2018 is vier nieuwe tabletlessen rijker: 10 concrete foto vragen, online kopen, sociale media en alles rond mobiliteit. Samen met onze basislessen krijgen onze lidafdelingen dus nog meer mogelijkheden om hun leden te informeren over het werken met de tablet.